ŠTUDENTSKA PRAVDA

Tekmovanje iz znanja civilnega procesnega in materialnega prava

Študentska pravda je vseslovensko tekmovanje študentov prava iz znanja civilnega procesnega in materialnega prava. Tekmovanje je namenjeno študentom prava, ki obiskujejo vsaj drugi letnik dodiplomskega študija in vsem študentom podiplomskega študija.

Tekmovanje je sestavljeno iz pisnega in ustnega dela. V prvem delu ekipe od 3 do 5 študentov pripravijo tožbo in odgovor na tožbo glede na vsakokratni dejanski stan objavljenega primera. V drugem delu se opravijo simulirane obravnave po pravilih slovenskega pravdnega postopka. V finalni obravnavi se pomerita najboljši ekipi. Izbere se zmagovalna ekipa, prav tako pa se podelijo tudi nagrade za najboljše govorce tekmovanja.

Objava primera 13. 3. 2023
Odprtje prijav, navodila za prijavo in objava Pravilnika 13. 3. 2023
Rok za oddajo prijav 16. 10. 2023
Rok za oddajo tožbe 29. 10. 2023
Rok za oddajo odgovora na tožbo 23. 11. 2023
Obravnave 7. 12. 2023
0
IZVEDENIH TEKMOVANJ
0
TEKMOVALCEV
0
SODELUJOČIH STROKOVNJAKOV

PREDNOSTI UDELEŽBE

ARGUMENTACIJA

Tekmovalci z reševanjem konkretnega primera uporabijo osvojeno znanje, hkrati pa izboljšajo veščine pravnega pisanja in argumentacije.

JAVNO NASTOPANJE

Tekmovalci izboljšajo svoje retorične sposobnosti in javni nastop. Z vajo postane njihovo izražanje sproščeno, samozavestno in prepričljivo.

EKIPNO DELO

Tekmovalci medsebojno izmenjujejo znanje in izkušnje in na ta način bogatijo in nadgrajujejo lastna spoznanja in kreativno razmišljanje.

PRAKSA

Tekmovalci preko reševanja primera iz prakse v simuliranem pravdnem postopku spoznavajo pravila civilnega procesnega in materialnega prava.

IZKUŠNJE

Tekmovalci se predstavijo pravnim strokovnjakom in pridobijo neprecenljive izkušnje kar jim daje dobro popotnico za nadaljnjo poklicno pot.