Test

Nekdanja tekmovalka o svoji izkušnji

Že tekom študija sem prišla do spoznanja, da je potrebno kvalitetno znanje, ki ga študentje prava pridobivamo na pravni fakulteti, dopolnjevati oziroma nadgrajevati tako, da smo čim bolj vpeti obravnavo resničnih življenjskih primerov, saj šele tedaj razumemo, kako uporabiti določene člene zakonov, kako se lotiti njihove razlage in najpomembnejše, kako poteka sama subsumpcija dejanskega stanja…