O tekmovanju

Tekmovanje »Študentska pravda« je vseslovensko tekmovanje študentov prava, iz znanja civilnega procesnega in materialnega prava. Pri tem velja poudariti, da je poznavanje procesnega prava statična komponenta (stalnica) tekmovanja, medtem ko je materialni substrat tekmovanja variabilen (po naravi stvari omejen z zahtevo po reševanju spora v okviru pravdnega postopka). Tekmovanje poteka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, organizira pa ga Študentski svet Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Udeležba na tekmovanju je omogočena študentom prava, ki obiskujejo vsaj drugi letnik dodiplomskega študija in vsem študentom podiplomskega študija.

Tekmovanje je sestavljeno iz pisnega in ustnega dela. V prvem pripravijo ekipe (od 3 do 5 študentov na ekipo) tožbo in odgovor na tožbo glede na vsakokratni dejanski stan objavljenega primera. V ustni fazi se opravijo simulirane obravnave po pravilih slovenskega pravdnega postopka. V finalni obravnavi se pomerita najboljši ekipi in se izbere zmagovalna ekipa ter najboljši govorci.

Tekmovanje sintetizira tri temeljne postavke. Prvič, premore pedagoško nrav. Študenti se tekom priprav namreč »učijo« (procesnega) prava, preko problem-based learning approach-a, ki je značilen za moot tekmovanja. V drugem delu je tekmovanje simulacija (tekmovalci »igrajo« svojo korespondenčno vlogo zastopnikov, kot bi jo sicer pred resničnim senatom). V tretjem smislu je tekmovanje preprosto »tekmovanje«, kar pomeni, da je prejšnjima postavkama dodan element kompetitivnosti. Študenti si prizadevajo posegati po najboljših mestih, ki tudi prinašajo nagrado.

Kot ocenjevalci na tekmovanju vsako leto sodelujejo odvetniki in sodniki iz prakse, ki tekmovalcem nudijo pomemben uvid v delo in položaj pooblaščencev. Skupaj se trudimo, da bi tekmovalci podoživeli moto tekmovanja: »postani odvetnik že med študijem«.

Video predstavitev tekmovanja: