Sodelovanje z odvetniškimi pisarnami

Še posebej smo za sodelovanje hvaležni odvetnikom in odvetniškim pisarnam, ki najboljšim študentom na tekmovanju ponujajo možnost opravljanja prakse. V 5. izvedbi tekmovanja je priložnost opravljanja prakse študentom nudila odvetniška pisarna Gorjup.

Z veseljem sporočamo, da bodo v letošnji, VII. izvedbi tekmovanja, posameznim študentom PF UM, ki se bodo prebili v ustno fazo, prakso nudili naslednji odvetniki oziroma odvetniške pisarne:

 • Odvetnica dr. Urška Kežmah
 • Odvetniška družba Vesenjak
 • Odvetniška pisarna Stamenković

Poleg tega so navedene odvetniške pisarne donirale finančna sredstva, ki so namenjena organizaciji tekmovanja.

Odvetnica dr. Urška Kežmah

Odvetniška pisarna odvetnice dr. Urške Kežmah je bila v letu 2018 ustanovljena s ciljem, da bi strankam zagotavljali edinstvene in celovite pravne rešitve, oblikovane na podlagi bogatega strokovnega znanja, pridobljenih dolgoletnih izkušenj, skupnih vrednot in želj strank. Ključna področja delovanja so pravno svetovanje in zastopanje strank v civilnih, delovnih in gospodarskih sporih, reševanje inšpekcijskih, izvršilnih in prekrškovnih postopkov, kakovostno svetovanje na področju varstva osebnih podatkov (GDPR) in informacijskega prava ter učinkovito vodenje mediacijskih postopkov. Svojim strankam zagotavljamo inovativne rešitve in celostno svetovanje ter vitalnost v smislu novih informacijskih tehnologij, zaradi katerih so naše storitve kvalitetnejše in hitrejše.

Odvetniška družba Vesenjak

Strokovnjaki Odvetniške družbe Vesenjak imajo za seboj več kot 15 let pravniških izkušenj. V odvetniški družbi so trenutno zaposleni 4 pravniki. Ključna področja delovanja zajemajo svetovanje in zastopanje  malih in srednje velikih gospodarskih družb, družb za izterjavo, leasing družb, sindikatov in posameznikov. Odvetniška družba Vesenjak strankam zagotavlja hitro, zanesljivo in strokovno pravno rešitev.

Glavna vsebinska področja, s katerimi se ukvarjajo strokovnjaki odvetniške družbe Vesenjak, so gospodarsko, delovno, upravno in izvršilno pravo.

Več o odvetniški družbi si lahko preberete na www.vesenjak.si

Odvetniška pisarna Stamenković

Odvetniško pisarno Stamenković o.p., d.o.o. je leta 2018 ustanovil odvetnik Žiga Stamenković, ki je tudi upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja. Odvetniška pisarna danes šteje štiri redno zaposlene pravne strokovnjake in dva zunanja sodelavca. Odvetniška pisarna deluje po najvišjih profesionalnih standardih ter strankam nudi celostno pravno in poslovno spremljavo. Pravni strokovnjaki odvetniške pisarne posedujejo specializirana znanja, odločnost ter pričakovano stopnjo etičnih standardov. Poleg tega pa je odvetniška pisarna v tesnem sodelovanju z odvetniškimi pisarnami v Avstriji, Srbiji in na Hrvaškem. Odvetniška pisarna konstantno vlaga v razvoj potencialov sodelavcev in skrbi za prijazno in motivacijsko delovno okolje.

Odvetniška pisarna Senica

Odvetniško pisarno Senica je leta 1986 ustanovil Miro Senica, ki je bil v tistem času najmlajši odvetnik na področju celotne nekdanje Jugoslavije. Danes, po več kot 30 letih obstoja, je »Senica« znamka, ki zagotavlja odličnost, kakovost in individualno obravnavo, prepoznavna pa je tako v Sloveniji kot na območju Zahodnega Balkana.

Odvetniška pisarna Senica ima 6 partnerjev in več kot 30 strokovnjakov, specializiranih za različna pravna področja. Pisarna redno sodeluje z znanimi in uglednimi strokovnjaki, profesorji Ekonomske in Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru ter znanstvenimi institucijami in fakultetami, kot sta na primer Ekonomski inštitut pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in Inštitut za gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.

Do pomembnega mejnika v razvoju Odvetniške pisarne Senica je prišlo septembra 2019, ko je pisarna sklenila sporazum o sodelovanju z mednarodnim združenjem Andersen Global, ki je po natančni analizi slovenskega trga in številnih srečanjih z vodilnimi odvetniškimi družbami za ekskluzivno sodelovanje v Sloveniji izbralo prav Odvetniško pisarno Senica. Januarja 2021 je Odvetniška pisarna Senica postala član Andersen Global. Andersen Global na mednarodni ravni združuje pravno ločena neodvisna podjetja, v katerih delujejo zgolj skrbno izbrani vrhunski davčni in pravni strokovnjaki s celotnega sveta. S sodelovanjem v Andersen Global je Odvetniška pisarna Senica postala tudi regijski koordinator za celotno področje zahodnega Balkana, nabor storitev pa je razširila še na področje davčnega svetovanja.

Odvetniška družba Neffat

Razumevanje položaja stranke, predanost primeru, vztrajnost, strokovnost in skrbnost so poleg zaupnosti ključne značilnosti in vodila dela pravnih strokovnjakov Odvetniške družbe Neffat.

Usmerjenost v potrebe strank, njihove poslovne cilje ter varstvo njihovih interesov in pravic z vseh možnih vidikov nam omogoča opravljanje izjemnih storitev z inovativnimi rešitvami občutljivih in kompleksnih pravnih vprašanj. Stranka in njena zadeva sta središče pozornosti naše družbe.

Naši strokovnjaki so energični, z zdravim razumom, integriteto in pogumni tudi pod pritiskom pri reševanju najbolj zahtevnih pravnih vprašanj. Medsebojno sodelovanje, predanost, lojalnost in specializacija za delo na posameznem pravnem področju strankam zagotavlja popolno in zanesljivo pravno podporo. Hkrati pa strokovna izobrazba, ki se konstantno dopolnjuje, praksa in delo z interakcijo različnih pravnih področij v kompleksnih zadevah, omogočajo potrebne podlage za zagotavljanje vrhunskih pravnih storitev.

Odvetniška družba Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji

Odvetniška družba Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, družba za opravljanje odvetniškega poklica, o.p., d.o.o. posluje kot naslednica Odvetniške pisarne Čeferin neprekinjeno od leta 1967 in tako predstavlja najstarejšo delujočo odvetniško pisarno v Sloveniji.

Družbo so ustanovili dr. Peter Čeferin in sinova doc. dr. Rok Čeferin ter Aleksander Čeferin, pozneje pa so se kot partnerji in soustanovitelji pridružili še odvetniki in odvetnice Janez Koščak, Uroš Pogačnik, Jožef Klavdij Novak, Maša Novak, Andrej Pohar, Maja Guštin, Gašper Dernovšek, Lena Oreškovič in Sanja Sega. Našo ekipo sestavlja več kot 30 odvetnikov, odvetniških kandidatov in pripravnikov, ki nudijo kakovostne pravne storitve tako posameznikom, kot tudi domačim in tujim gospodarskim družbam ter drugim pravnim osebam.</pjustifyleft;”>Odvetniki Odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, družba za opravljanje odvetniškega poklica, o.p., d.o.o. svoje delo opravljajo v okviru specializiranih oddelkov za posamezna pravna področja, to je za civilno, kazensko, gospodarsko in ustavno ter mednarodno pravo, s čimer družba pokriva vsa pravna področja in lahko pomaga vsaki stranki.

Sedež odvetniške družbe je v Grosupljem, v Mariboru pa deluje podružnica.

Že od samega začetka z nami sodelujejo številne odvetniške pisarne. Zelo smo ponosni, da so se pravde v vlogi sodnikov oziroma ocenjevalcev do danes udeležili odvetniki posamezniki in odvetniki iz naslednjih odvetniških pisarn:
 • Odvetniška družba Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji
 • Odvetniška družba Ilić & Partnerji (Odi Law Firm)
 • Odvetniška družba Neffat
 • Odvetniška družba Vesenjak
 • Odvetniška pisarna Gorjup
 • Odvetniška pisarna Kac in odvetniki
 • Odvetniška pisarna Plauštajner
 • Odvetnica dr. Nataša Štelcer
 • Odvetnica dr. Urška Kežmah
 • Odvetnik Žiga Stamenković