Tekmovanje 2021/2022

V sredo, 8. 6. 2022, je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru potekalo polfinale in finale VII. Študentske pravde – vseslovenskega tekmovanja študentov prava iz znanja civilnega procesnega in materialnega prava. Srž letošnjega primera se je nanašal na problematiko uporabe Zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES).

Tekmovanje je potekalo med marcem in junijem 2022, sestavljeno pa je bilo iz pisne ter ustne faze. V sklopu pisne faze so morale sodelujoče ekipe preučiti prej navedeni dejanski stan in pripraviti tožbo ter nato še odgovor na tožbo. Ker gre za vseslovensko tekmovanje so tudi tokrat na tekmovanju sodelovale ekipe iz vseh treh pravnih fakultet. Izmed vseh sodelujočih ekip so se v ustno fazo uvrstile štiri ekipe iz Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Ustni del tekmovanja je bil sestavljen iz dveh polfinalnih obravnav ter ene finalne obravnave. Slednje so potekale po pravilih slovenskega pravdnega postopka ter v skladu s Pravilnikom študentske pravde, ki določa obrnjeno pravilo od tistega, ki velja v resničnem sojenju, in sicer »iura non novit curia«, kar pomeni, da se pravo dokazuje.

V ustni fazi so tako kot vsako leto sodelovali tudi odvetniki ter sodniki iz prakse. V prvi polfinalni obravnavi so senat sestavljali odv. Andrej Pohar (o. p. Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji), Domen Neffat (o. p. Neffat) in višji sodnik doc. dr. Andrej Ekart, ki je bil tudi v funkciji predsednika senata. Pomerili sta se ekipi z najboljšo tožbo (tekmovalci: Patricija Glavica, Matej Makoter Rožmarin, Andrej Stanišić, Nina Rebol in Sara Podgoršek) ter ekipa z drugim najboljšim odgovorom na tožbo (tekmovalci: Urška Nerat, Tim Dvorjak in Eva Vervega). V finale je napredovala ekipa, ki je zastopala tožečo stranko.

V drugi polfinalni obravnavi pa sta se pomerili ekipa z drugo najboljšo tožbo (tekmovalci: Zala Heric, Anika Rovan in Žan Jevšovar) ter ekipa z najboljšim odgovorom na tožbo (tekmovalci: Tjaša Pleteršek, Nastja Gorenc, Nina Brndušić, Gašper Kavnik in Timotej Gril). Senat so sestavljali odv. kand. Renato Kenda (o. p. Stamenković), odv. Anže Arko (o. p. Ilić in partnerji) ter višja sodnica dr. Anja Drev kot predsednica senata. V finale se je prebila ekipa, ki je zastopala toženo stranko.

V finalu sta se pred senatom soočili ekipa z najboljšo tožbo v vlogi pooblaščencev tožečih strank (tekmovalci: Patricija Glavica, Matej Makoter Rožmarin, Andrej Stanišić, Nina Rebol in Sara Podgoršek) in ekipa z drugo najboljšo tožbo v vlogi pooblaščencev tožene stranke (tekmovalci: Tjaša Pleteršek, Nastja Gorenc, Nina Brndušić, Gašper Kavnik in Timotej Gril). Finalu je predsedoval višji sodnik doc. dr. Andrej Ekart, kot sodnika prisednika pa sta se mu pridružila tudi odv. Matija Urankar (o. p. Senica & partnerji) in odv. Uroš Hrastovec (o. p. Vesenjak). Kot prepričljivejšo ekipo, je senat ocenil ekipo, ki je zastopala tožečo stranko. Kot najboljšo govorko pa je senat izbral študentko Patricijo Glavica.

Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da je Študentskemu svetu Pravne fakultete Univerze v Mariboru kot glavnemu pobudniku uspelo uspešno zaključiti že VII. Študentsko pravdo. Slednje pa je tekmovanje za študente pomembno, saj jim že tekom študija omogoča stik s poklicem odvetnika, prav tako pa lahko z udeležbo izboljšajo veščine pravnega pisanja ter retorične sposobnosti in pridobijo neprecenljive izkušnje.

Poročila je pripravila Patricija Glavica in je v celoti objavljeno na portalu Ius-Info: https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/dnevne-novice/296691

Izbrano dokazno gradivo
Pravilnik tekmovanja
Zmagovalni tožbi
Zmagovalna odgovora na tožbo