Organizacijski odbor

prof. dr. Vesna Rijavec

Prof. dr. Vesna Rijavec je dekanica Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Na fakulteti že vrsto let poučuje predmete s področij pravdnega postopka, izvršilnega prava in nepravdnih postopkov, arbitražnega prava, dednega in družinskega prava ter evropskega civilnega procesnega prava. Je (so)avtorica številnih znanstvenih komentarjev, uvodnih pojasnil k zakonom, učbenikov in člankov s svojega raziskovalnega področja ter koordinatorica večjega števila (mednarodnih) raziskovalnih projektov. Pred vstopom v akademski svet je več let opravljala funkcijo sodnice.

prof. dr. Tjaša Ivanc

Prof. dr. Tjaša Ivanc na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru poučuje in raziskuje področje civilnega procesnega prava. Sodeluje pri predmetih Civilno procesno pravo, Civilno procesno pravo: izbrane teme, Izvršilno pravo in nepravdni postopki ter Transnacionalne pravne institucije in terminologija. Je (so)avtorica številnih monografskih del in znanstvenih ter strokovnih člankov s svojega raziskovalnega področja. Kot koordinatorica ali raziskovalka je vpeta v številne (mednarodne) raziskovalne projekte.

asist. Denis Baghrizabehi

Asist. Denis Baghrizabehi je zaposlen na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer izvaja vaje pri predmetih Civilno procesno pravo, Civilno procesno pravo: izbrane teme in Stvarno pravo. Je tudi mentor mariborski ekipi na tekmovanju Willem C. Vis International Moot Court. Sodeluje pri več raziskovalnih projektih s področja civilnega procesnega prava.

dr. Denis Magyar

Dr. Denis Magyar je kot odvetnik zaposlen v Odvetniški pisarni Gorjup. Je doktorand Pravne fakultete Univerze v Mariboru, kjer je od leta 2017 habilitiran v naziv asistent. Raziskovalno se ukvarja z interdisciplinarnim področjem nevroznanosti in civilnega dokaznega prava.

asist. Klemen Drnovšek

Asist. Klemen Drnovšek je zaposlen na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer izvaja vaje iz predmetov Obligacijsko pravo, Gospodarsko pogodbeno pravo, Avtonomni gospodarski posli in Delovno pravo. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov s svojega raziskovalnega področja, pri svojem raziskovalnem delu pa je vpet tudi v več raziskovalnih projektov.

Sanja Čahuk

Sanja Čahuk je študentka magistrskega študijskega programa. Je članica Študentskega sveta Pravne fakultete Univerze v Mariboru in predsednica študentskega sveta absolventov, kjer opravlja tudi funkcijo koordinatorke tutorjev. Je predsednica Evropskega združenja študentov prava – ELSA Maribor v študijskem letu 2021/2022,  občasno pa pomaga tudi pri organizaciji projektov Študentskega sveta Univerze v Mariboru.

Živa Šuta

Živa Šuta je študentka magistrskega študija prava na Pravni fakulteti v Mariboru, v drugem semestru zadnjega letnika pa tudi Erasmus+ študentka na Univerzi v Ghentu (Belgija). Je tutorka pri predmetih rimsko pravo ter družinsko in dedno pravo. V preteklosti je tekmovala na Študentski pravdi in na moot court tekmovanjih.

Asja Lešnik

Asja Lešnik je študentka zadnjega letnika dodiplomskega študijskega programa na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Trenutno opravlja funkcijo prodekanice za študentska vprašanja. Dela v okviru PR ekipe v študentski pisarni na Univerzi v Mariboru in sodeluje kot strokovnjakinja za evalvacijo visokošolskih programov pri NAKVISu.

Nina Berglez

Nina Berglez je študentka magistrskega študijskega programa Pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. V letošnjem študijskem letu opravlja vlogo tutorke za predmeta Civilno procesno pravo in Mednarodno javno pravo. V preteklih letih, pa se je kot tekmovalka udeležila Študentske pravde in Jessup Moot Court Competition-a.

Maša Kočivnik

Maša Kočivnik je študentka drugega letnika dodiplomskega študijskega programa na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Opravlja vlogo predstavnice letnika in je članica Študentskega sveta fakultete.

Nekdanji člani organizacijskega odbora

asist. Kristjan Zahrastnik

Asist. Kristjan Zahrastnik je kot mladi raziskovalec zaposlen na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Njegovi raziskovalni napori so osredotočeni na področje elektronskih dokazov v civilnem procesnem pravu. Sodeluje v več raziskovalnih projektih in izvaja vaje pri predmetu Splošni del civilnega prava.

Urška Grubač

Urška Grubač je študentka magistrskega študijskega programa na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Prejšnje leto je opravljala vlogo glavne urednice glasila študentov mariborske pravne fakultete »Iusto Iure«. Je članica Študentskega sveta fakultete, sodeluje pa tudi kot strokovnjakinja za evalvacijo visokošolskih programov pri NAKVISu.