Organizacijski odbor

prof. dr. Vesna Rijavec

Prof. dr. Vesna Rijavec je dekanica Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Na fakulteti že vrsto let poučuje predmete s področij pravdnega postopka, izvršilnega prava in nepravdnih postopkov, arbitražnega prava, dednega in družinskega prava ter evropskega civilnega procesnega prava. Je (so)avtorica številnih znanstvenih komentarjev, uvodnih pojasnil k zakonom, učbenikov in člankov s svojega raziskovalnega področja ter koordinatorica večjega števila (mednarodnih) raziskovalnih projektov. Pred vstopom v akademski svet je več let opravljala funkcijo sodnice.

prof. dr. Tjaša Ivanc

Prof. dr. Tjaša Ivanc na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru poučuje in raziskuje področje civilnega procesnega prava. Sodeluje pri predmetih Civilno procesno pravo, Civilno procesno pravo: izbrane teme, Izvršilno pravo in nepravdni postopki ter Transnacionalne pravne institucije in terminologija. Je (so)avtorica številnih monografskih del in znanstvenih ter strokovnih člankov s svojega raziskovalnega področja. Kot koordinatorica ali raziskovalka je vpeta v številne (mednarodne) raziskovalne projekte.

asist. Denis Baghrizabehi

Asist. Denis Baghrizabehi je zaposlen na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer izvaja vaje pri predmetih Civilno procesno pravo, Civilno procesno pravo: izbrane teme in Stvarno pravo. Je tudi mentor mariborski ekipi na tekmovanju Willem C. Vis International Moot Court. Sodeluje pri več raziskovalnih projektih s področja civilnega procesnega prava.

dr. Denis Magyar

Dr. Denis Magyar je odvetnik in ustanovitelj Odvetniške pisarne Magyar v Mariboru.

asist. Klemen Drnovšek

Asist. Klemen Drnovšek je zaposlen na Univerzi v Mariboru kot vodja Oddelka za pravne, kadrovske in splošne zadeve. Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru izvaja vaje iz predmetov Obligacijsko pravo in Gospodarsko pogodbeno pravo.

asist. Kristjan Zahrastnik

Asist. Kristjan Zahrastnik je kot mladi raziskovalec zaposlen na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Njegovi raziskovalni napori so osredotočeni na področje elektronskih dokazov v civilnem procesnem pravu. Sodeluje v več raziskovalnih projektih in izvaja vaje pri predmetu Splošni del civilnega prava.

Patricija Glavica

Patricija Glavica je študentka magistrskega študija prava na Pravni fakulteti v Mariboru. Je članica Študentskega sveta Pravne fakultete Univerze v Mariboru. V preteklih letih se je kot tekmovalka udeležila Študentske pravde in FDI Moot tekmovanja, v letošnjem letu pa sodeluje na Phillip C. Jessup International Law Moot Court Competition. 

Kristina Lahovnik

Kristina Lahovnik je študentka absolventskega letnika prve stopnje. Je članica študentskega sveta in se je do sedaj že udeležila prakse amicus curiae ter je osvojila mesto najboljše mediatorke na tekmovanju iz mediacije. V letošnjem letu sodeluje na mednarodnem tekmovanju Willem C. Vis Moot. 

Zala Heric

Zala Heric  je študentka 2. letnika magistrskega študijskega programa pravo. V okviru izobraževanja na Pravni fakulteti se redno udeležuje raznih obštudijskih dejavnosti z namenom pridobivanja dodatnega znanja. V preteklih letih se je kot tekmovalka udeležila Študentske pravde, MUN tekmovanj in Willem C. Vis Moot tekmovanja. V letošnjem letu pa sodeluje na Phillip C. Jessup International Law Moot Court Competition.

Nekdanji člani organizacijskega odbora

Nina Berglez

Urška Grubač

Maša Kočivnik

Živa Šuta

Sanja Čahuk

Asja Lešnik

Gašper Kavnik