Organizacijski odbor

prof. dr. Vesna Rijavec

Prof. dr. Vesna Rijavec je dekanica Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Na fakulteti že vrsto let poučuje predmete s področij pravdnega postopka, izvršilnega prava in nepravdnih postopkov, arbitražnega prava, dednega in družinskega prava ter evropskega civilnega procesnega prava. Je (so)avtorica številnih znanstvenih komentarjev, uvodnih pojasnil k zakonom, učbenikov in člankov s svojega raziskovalnega področja ter koordinatorica večjega števila (mednarodnih) raziskovalnih projektov. Pred vstopom v akademski svet je več let opravljala funkcijo sodnice.

prof. dr. Tjaša Ivanc

Prof. dr. Tjaša Ivanc na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru poučuje in raziskuje področje civilnega procesnega prava. Sodeluje pri predmetih Civilno procesno pravo, Civilno procesno pravo: izbrane teme, Izvršilno pravo in nepravdni postopki ter Transnacionalne pravne institucije in terminologija. Je (so)avtorica številnih monografskih del in znanstvenih ter strokovnih člankov s svojega raziskovalnega področja. Kot koordinatorica ali raziskovalka je vpeta v številne (mednarodne) raziskovalne projekte.

asist. Denis Baghrizabehi

Asist. Denis Baghrizabehi je zaposlen na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer izvaja vaje pri predmetih Civilno procesno pravo, Civilno procesno pravo: izbrane teme in Stvarno pravo. Je tudi mentor mariborski ekipi na tekmovanju Willem C. Vis International Moot Court. Sodeluje pri več raziskovalnih projektih s področja civilnega procesnega prava.

dr. Denis Magyar

Dr. Denis Magyar je odvetnik in ustanovitelj Odvetniške pisarne Magyar v Mariboru.

asist. Klemen Drnovšek

Asist. Klemen Drnovšek je zaposlen na Univerzi v Mariboru kot vodja Oddelka za pravne, kadrovske in splošne zadeve. Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru izvaja vaje iz predmetov Obligacijsko pravo in Gospodarsko pogodbeno pravo.

asist. Kristjan Zahrastnik

Asist. Kristjan Zahrastnik je kot mladi raziskovalec zaposlen na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Njegovi raziskovalni napori so osredotočeni na področje elektronskih dokazov v civilnem procesnem pravu. Sodeluje v več raziskovalnih projektih in izvaja vaje pri predmetu Splošni del civilnega prava.

Nekdanji člani organizacijskega odbora

Nina Berglez

Nina Berglez je študentka magistrskega študijskega programa Pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. V letošnjem študijskem letu opravlja vlogo tutorke za predmeta Civilno procesno pravo in Mednarodno javno pravo. V preteklih letih, pa se je kot tekmovalka udeležila Študentske pravde in Jessup Moot Court Competition-a.

Urška Grubač

Urška Grubač je študentka magistrskega študijskega programa na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Prejšnje leto je opravljala vlogo glavne urednice glasila študentov mariborske pravne fakultete »Iusto Iure«. Je članica Študentskega sveta fakultete, sodeluje pa tudi kot strokovnjakinja za evalvacijo visokošolskih programov pri NAKVISu.

Maša Kočivnik

Maša Kočivnik je študentka drugega letnika dodiplomskega študijskega programa na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Opravlja vlogo predstavnice letnika in je članica Študentskega sveta fakultete.

Asja Lešnik

Asja Lešnik je študentka zadnjega letnika dodiplomskega študijskega programa na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Trenutno opravlja funkcijo prodekanice za študentska vprašanja. Dela v okviru PR ekipe v študentski pisarni na Univerzi v Mariboru in sodeluje kot strokovnjakinja za evalvacijo visokošolskih programov pri NAKVISu.

Živa Šuta

Živa Šuta je študentka magistrskega študija prava na Pravni fakulteti v Mariboru, v drugem semestru zadnjega letnika pa tudi Erasmus+ študentka na Univerzi v Ghentu (Belgija). Je tutorka pri predmetih rimsko pravo ter družinsko in dedno pravo. V preteklosti je tekmovala na Študentski pravdi in na moot court tekmovanjih.

Sanja Čahuk

Sanja Čahuk je študentka magistrskega študijskega programa. Je članica Študentskega sveta Pravne fakultete Univerze v Mariboru in predsednica študentskega sveta absolventov, kjer opravlja tudi funkcijo koordinatorke tutorjev. Je predsednica Evropskega združenja študentov prava – ELSA Maribor v študijskem letu 2021/2022,  občasno pa pomaga tudi pri organizaciji projektov Študentskega sveta Univerze v Mariboru.